CONTACTA’NS

Gestió Avantatges Funcions

Gestió i assessorament comptable, financer i tributari a Andorra

Asessorament Comptable

Una empresa de gestió i assessorament comptable, financer i tributari a Andorra, és la solució perfecta per a les necessitats comptables i tributàries de les companyies. Aquestes s’encarreguen d’organitzar i vetllar perquè tots els processos financers i comptables en general, vagin de la mà amb les normatives de les lleis andorranes.

Tot el que es relaciona amb la comptabilitat, els estats financers, l’economia i processos tributaris que influeixin en un negoci, estan subjectes a una gestió i assessorament comptable, financer i tributari a Andorra.

Avantatges d’establir una empresa a Andorra

Andorra s’ha convertit, en l’última dècada, en el destí predilecte dels empresaris estrangers i andorrans per establir les seves empreses. Aquest país s’ha dedicat a l’estudi i desenvolupament de reformes legals, fiscals i convenis internacionals, per esdevenir un règim molt obert a la inversió. El que ha facilitat també la gestió i assessorament comptable, financer i tributari a Andorra.

Així, la persona que vulgui invertir a Andorra podrà constituir societats, establir empreses i negocis, i adquirir qualsevol tipus d’actiu. I gaudir dels avantatges fiscals, econòmics i financers que ofereix aquest país als que busquen noves oportunitats empresarials. En línies generals, establir una companyia a Andorra garanteix a l’empresari confidencialitat i secret professional avalat per la llei andorrana. A més de la seguretat econòmica, jurídica i ciutadana característica del país.

Funcions de les Empreses de gestió i assessorament comptable, financer i tributari a Andorra

Assesorament Tributari

No obstant això, perquè les empreses o persones puguin gaudir d’aquests beneficis i avantatges fiscals, han de complir amb la normativa fiscal i els impostos d’Andorra. Les empreses de gestió i assessorament comptable, financer i tributari a Andorra, s’encarregaran d’assessorar en tot el necessari a les persones per al compliment efectiu de les normatives fiscals, tributàries i comptables.

Podran proporcionar coneixements sobre l’estructura financera, comptable i fiscal de la seva empresa mitjançant una planificació fiscal, tant mensual com anual. De manera que, a curt i mitjà termini, dins l’àmbit de la total legalitat, pugui reduir o optimitzar la tributació.

Entre les funcions que poden exercir les empreses de gestió i assessorament comptable, financer i tributari a Andorra, es troben les següents:

 • Revisió de la documentació facilitada.
 • Seguiment de la comptabilitat per a autònoms i empreses.
 • Tràmits d’obligacions tributàries bàsiques.
 • Conciliacions bancàries.
 • Seguiment de les activitats de tresoreria.
 • Preparació de les declaracions d’impostos tant directes com indirectes corresponents al país, per a empreses i per a persones físiques.
 • Liquidació anual i pagaments a compte. Balanços, Estats de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de Flux d’Efectiu i Memòria.
 • Presentació davant l’Agència Tributària corresponent a Andorra.
 • Registre de seients comptables en els llibres de la comptabilitat, llibre diari, llibre major, comptes de pèrdues i guanys, balanç de situació i de sumes i saldos.
 • Tancament de l’exercici fiscal, aprovació dels comptes anuals i dipòsit del Registre Mercantil.

La gestió i assessorament comptable, financer i tributari que realitzem a Andorra Advisors by Augé Grup, també està dirigida a aquelles petites i mitjanes empreses. Sobretot per a aquelles empreses que no comptin amb el pressupost necessari per gestionar internament la seva comptabilitat, i el seu sistema financer i tributari en general. També es presenta com una solució de suport per a revisió i seguiment de procediments comptables, comptes anuals i declaracions tributàries.

Preguntes freqüents sobre assessorament comptable i tributari

Aquesta es s’encarregarà de realitzar tots els processos financers, legals i comptables d’acord amb la legislació andorrana.

 • Gestió i revisió de la documentació necessària per a les obligacions tributàries.
 • Serveis comptables
 • Preparació i presentació de la documentació per a la liquidació d’impostos.

Les empreses ubicades a Andorra gaudeixen d’avantatges fiscals, finan i ras i econòmica. A més, es garanteix confidencialitat i secret professional, tot això garantit per la llei.

22-02-2022

Contacteu

Si us plau, completi el següent formulari i ens posarem en contacte el més aviat possible.

  info@andorra-advisors.com

  Andorra Advisors logo

  info@andorra-advisors.com