CONTACTA’NS

Informació general Termes i condicions Garanties i responsabilitats Protecció de dades EnllaçosPropietat intellectualAccions legals

I.INFORMACIÓN GENERAL

A continuació, es faciliten les següents dades d’informació general d’aquesta web:

La titularitat d’aquest web, www.andorra-advisors.com/ca (d’ara endavant, el web), l’ostenta la societat mercantil andorrana “Augé Grup SAU” (d’ara endavant, el Titular de la Web); domiciliada a Andorra la Vella, al carrer Pere d’Urg, 10, Edifici Ag-monducal, 5; i amb número de Registre Tributari (NRT) A-705738-M.

E-mail: info@andorra-advisors.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Objecte de les condicions: el web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i utilització de la web. A l’efecte de les presents condicions s’entendrà com a web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació (en endavant, els Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau s’ofereix als Usuaris (en endavant, Serveis).

El titular del web es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració del web i dels continguts i serveis que en aquesta poguessin estar incorporats. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment el titular de la web pot interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en la web o de l’accés a aquests.

A més del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrades pel proveïdor d’accés, i que hagi contractat l’usuari, alguns dels continguts o serveis oferts pel titular del web a través del web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del contingut o servei. En aquest cas, regiran les condicions generals que s’especifiquen més endavant.

La utilització d’alguns dels continguts o serveis de la web podran fer-se mitjançant subscripció o registre previ de l’usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i l’ús del web confereixen la condició d’usuari, per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació per la web, totes les condicions aquí establertes, així com les ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’usuari llegir-les cada vegada que es visiti la web.

El web proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte de la web. Aquesta responsabilitat s’entén a:

 • Un ús de la informació, continguts i / o serveis i dades ofertes pel titular de la web sense que sigui contrari a allò que exposa en les presents condicions, la llei, la moral o l’ordre públic, o qualsevol altra forma que pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis oferts pel titular del web per a l’accés a serveis oferts pel seu col·laborador exclusiu Augé Grup, S.A.U. En tot cas, l’usuari notifiqués de forma immediata al titular del web sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, així com el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

El titular del web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra l’ordre o la seguretat pública o que, al seu criteri, no resultin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del web no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El simple accés al web no suposa establir cap mena de relació de caràcter comercial entre el titular del web i l’usuari.

L’usuari declara ser major d’edat segons la legislació vigent al seu país i disposar de la capacitat legal i psicològica suficient per vincular-se a les presents condicions. Per tant, aquesta web no es dirigeix a menors d’edat. El titular del web declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ PER LA WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

El titular del web no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del web, ni dels continguts o serveis, i farà tot el possible pel bon funcionament d’aquesta, però no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la web pugui ser interromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut a què pugui accedir a través del web estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’usuari. En cap cas serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol mena que sorgissin per l’accés, navegació i ús del web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

El titular del web tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per l’ús inadequat del web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, faltes o defectes de les telecomunicacions que puguin ocórrer.

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El titular del web es compromet a adoptar mesures tècniques i organitzatives necessàries segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat aquesta adaptada a la normativa andorrana i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de el 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personal sia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a través del web és la societat mercantil andorrana “Augé Grup SAU”; domiciliada a Andorra la Vella, al carrer Pere d’Urg, 10, Edifici Ag-monducal, 5; i amb número de Registre Tributari (NRT) A-705738-M.

E-mail: info@andorra-advisors.com

 

Registre de dades de caràcter personal

En compliment de què disposa el RGPD i la llei andorrana qualificada de protecció dóna dades personals, l’informem que les dades personals recollides pel titular de la web mitjançant els formularis oferts a la web quedaran incorporades i seran tractades en els nostres fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el titular del web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableix en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD de la llei andorrana, excepte que sigui d’aplicació l’excepció prevista a l’article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractaments dutes a terme i la resta de les circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicats al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’usuari es sotmetrà, en funció del seu lloc de residència, als següents principis recollits en l’article 5 de l’RGPD o dels principis recollits en la llei andorrana qualificada de protecció de dades personals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries amb relació a les finalitats per les quals siguin tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació de les condicions de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que garanteixin la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixin.

Categories de dades personals

Les categories de dades personals que es tracten al web són únicament dades identificatives. En cap cas es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 de l’RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. El titular del web es compromet a recopilar el consentiment exprés i verificable de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

L’usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionés l’ús del web.

En les ocasions en què l’usuari tingui o pugui facilitar les seves dades a través dels formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del web, se l’informés en cas que el compliment d’algun d’ells sigui obligatori pel fet que els mateixos siguin imprescindibles pel correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollits i gestionats pel titular del web amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableix en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb la finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social del titular del web, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudi de màrqueting per adequar el contingut ofert a l’usuari, així com per millorar la qualitat, funcionament i navegació per la web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, fins que l’usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals s’informés l’usuari sobre el període durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’usuari seran únicament compartits amb la societat mercantil Augé Grup, S.A.U de prestació de serveis jurídics amb la finalitat de satisfer les necessitats manifestades per l’usuari a través dels formularis de la web.

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals s’informés l’usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Secret i seguretat de les dades personals

El titular del web es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i que s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats aquestes dades.

El web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer) que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que el titular del web no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’usuari, en cas que passi i sense dilació indeguda, una violació de la seguretat de les seves dades personals que sigui probable que comporti un risc per al dret i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, el qual es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i col·laboradors.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’usuari, en funció del seu lloc de residència, podrà exercir davant el responsable del tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD o aquells reconeguts en la llei andorrana qualificada de protecció de dades personals:

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir confirmació de si el titular del web aquesta tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades personals concrets de caràcter personal i del tractament que el titular de la web hagi realitzat o realitzi, així com, entre altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’usuari a què es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió: és el dret de l’usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides i tractades; l’usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu il·legítim per continuar amb el mateix; les dades personals que hagin estat tractats de manera il·lícita; o les dades personals que hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal. A més de suprimir les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, hauran d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret de l’usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’usuari s’hagi oposat a el tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, a transmetre a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a l’altre responsable.
 • Dret d’oposició: és dret de l’usuari a què no es porti a terme el tractament de les seves dades personals o se cessi el tractament d’aquests per part de la titular del web.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: és dret de l’usuari, a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils existents excepte que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així mateix, l’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al responsable del tractament específicament:

 • Nom i cognoms de l’usuari i fotocòpia del seu document d’identitat. En els casos que s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del document d’identitat podrà ser substituït per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vulgui accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura de la persona sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i la resta dels documents adjunts podran enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic:

Direcció:

Carrer Pere d’Urg, 10

Edifici Ag-monducal, 5

AD500 – Andorra la Vella

Andorra

E-mail:    info@andorra-advisors.com

Enllaços a webs de tercers

El web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers. Els titulars d’aquestes webs disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

Cal que l’usuari hagi llegit i aquest acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta política de privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui accedir a aquesta, durant els terminis i per les finalitats indicades. L’ús del web impliqués l’acceptació de la política de privacitat d’aquesta.

El titular del web es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta política de privacitat seran notificats de forma explícita a l’usuari.

V. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el web posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com entre altres, links, banners o botons), directoris i motors de cerca que permetin als usuaris accedir a webs propietat i / o gestionades per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca a la web té per objectiu facilitar als usuaris la recerca i l’accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

El titular del web no ofereix ni comercialitza per mitjà de tercers els serveis disponibles en aquests llocs enllaçats, sinó que, únicament fa referència als serveis de l’entitat amb la qual col·labora en exclusiva, no exposant el seu enllaç a la web.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validació o legalitat de webs alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

El titular del web en cap cas revisés o controlés el contingut d’altres webs, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

El titular del web no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis de les webs no gestionades pel mateix i que siguin enllaçades a aquest web.

L’usuari o tercer que realitzi un enllaç des d’una pàgina web diferent d’aquest web haurà de saber que:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels continguts i / o serveis de la web sense autorització expressa del titular del web.
 • No es permet cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web, ni sobre els continguts i / o serveis d’aquesta.
 • A excepció de l’enllaç, el web en la qual s’estableixi dit enllaç no contindrà cap element d’aquest web, protegida com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic andorrà, excepte autorització expressa del titular del web.
 • L’establiment d’un enllaç no implica l’existència de les relacions entre Augé Grup, S.A.U. i el titular de la web des de la qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació d’Augé Grup, S.A.U. dels continguts, serveis i / o activitats ofertes en aquesta web, i viceversa.

VI. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El titular de la web és per si mateix titular únic de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del web (amb exclusió expressa del seu col·laborador exclusiu Augé Grup, SAU), així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic d’Andorra.

Tots els drets queden reservats.

Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada en disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització del titular del web.

En cas que l’usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts del web suposin una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament al titular del web a través de les dades de contacte de l’apartat INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El titular del web es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda de la web i dels continguts, o per incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el titular de la web es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori d’Andorra. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o a l’aplicació d’aquestes condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret. La jurisdicció competent és l’andorrana amb excepció d’allò que disposi l’imperi de la llei per matèries específiques.

16-02-2022

Contacteu

Si us plau, completi el següent formulari i ens posarem en contacte el més aviat possible.

  info@andorra-advisors.com

  Andorra Advisors logo

  info@andorra-advisors.com