CONTACTA’NS

autònoms andorra

Treballant com a autònom a Andorra: Requisits i Procediment

Per treballar com a autònom a Andorra, és essencial complir diversos requisits i seguir un procediment establert. Abans de començar a treballar, els treballadors autònoms han d’ obtenir la residència i una autorització de treball al país.

Els requisits per obtenir la residència fiscal i l’autorització de treball inclouen, però no es limiten a, els següents:

  • Passaport vàlid: Cal tenir un passaport vàlid i en regla.

  • Antecedents penals: Cal presentar un certificat d’antecedents penals dels països on s’ha residit en els darrers cinc anys.

  • Certificat mèdic: Cal un certificat mèdic que confirmi el bon estat de salut del sol·licitant.

  • Inversió: Es requereix una inversió mínima al país, que pot ser en béns immobles o en un negoci.

Un cop obtinguda la residència i l’autorització de treball, el pas següent és registrar-se com a autònom a la Seguretat Social d’Andorra (CASS). Aquest registre és obligatori per a tots els treballadors autònoms i permet accedir als beneficis de la Seguretat Social.

Opcions per treballar com a autònom a Andorra

Hi ha diverses maneres de treballar com a autònom a Andorra, i l’elecció depèn en gran mesura de les circumstàncies personals i de les necessitats de cada individu.

Una opció és establir una empresa unipersonal . Aquesta opció pot ser atractiva per a aquells que busquen mantenir un control més gran sobre les seves activitats de negoci, i que volen més flexibilitat quant a la gestió dels seus ingressos i despeses.

Una altra opció és treballar com a freelancer o contractista independent . Aquesta opció pot ser ideal per a professionals que ofereixen serveis específics i que no necessiten una estructura empresarial per operar.

També és possible treballar com a autònom a través d’una societat anònima o limitada . Tot i que aquest tipus d’estructura pot implicar una complexitat administrativa més gran, pot oferir avantatges en termes de responsabilitat limitada i optimització fiscal.

Finalment, mitjançant una activitat comercial amb professió titulada . Aquesta opció es troba reservada només per a professions concretes que han d’estar degudament acreditades. És una de les modalitats més atractives pels seus avantatges.

Professional titulat, la millor opció per treballar com a autònom a Andorra

Traslladar-se a Andorra com a professional titulat és una de les opcions amb les millors condicions per fer-ho com a autònom. Aquesta opció permet al sol·licitant evitar el dipòsit de 50.000 € a l’AFA , sempre que es compleixin els requisits sol·licitats.

Avantatges

  • No cal dipositar 50.000 euros a l’AFA com a requisit per a aquells que sol·licitin la residència per compte propi.

  • Les gestions tributàries solen ser més senzilles que no pas en el cas d’una empresa.

  • No cal declarar un domicili fiscal per dur a terme lactivitat.

Requisits

  • Passaport o document didentitat.

  • Estar inscrit al col·legi professional, si és una professió col·legiada.

  • El currículum vitae.

  • Títol de grau superior andorrà o que sigui reconegut al territori d’Andorra.

  • El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document que s’adjunta als títols universitaris oficials emesos per universitats europees. En cas de títols procedents d’altres països, cal presentar una constància de notes legalitzada. Tots dos documents han de ser degudament legalitzats per ser reconeguts a Andorra.

Amb relació a la contribució a la seguretat social a Andorra, coneguda com a CASS, la quota és uniforme per a tots els autònoms, independentment del tipus d’activitat. En dur a terme una activitat comercial al país, els autònoms estan obligats a fer una contribució mensual que cobreix tant l’atenció sanitària com la jubilació.

Quins són els principals costos de ser autònom a Andorra?

Les taxes impositives són significativament baixes en comparació amb altres països, és important tenir en compte que els autònoms a Andorra estan subjectes a diversos impostos. Per exemple, l’impost sobre la renda personal (IRPF) té un tipus màxim del 10%, amb un mínim exempt de 24.000 euros i una bonificació del 50% per a les rendes que estiguin entre els 24.000 i 40.000 euros.

La quota d’autònom, que es paga mensualment. Aquesta es calcula anualment, prenent com a base el salari mitjà d’Andorra de l’any anterior. Per aquest any el cost de la dita quota suposa 533.87€.

L’impost de societats és aplicable als autònoms que operen a través d’una empresa i té una taxa general del 10%. Això no obstant, s’apliquen reduccions per a nous negocis, règims especials de tributació i exempcions per evitar la doble imposició.

Finalment, l’impost general indirecte (IGI), equivalent a l’IVA en altres països, té un tipus general del 4,5%, encara que també té tipus del 0%, 1%, 2.5% i 9.5% depenent del producte o servei gravat ​.

Preguntes freqüents sobre com treballar com a autònom a Andorra

El temps pot variar depenent de diversos factors, però, en general, es pot esperar que el procés prengui entre 3 i 6 mesos.

L’assessoria per als autònoms a Andorra sol costar entre 100€ i 200€ mensuals.

Sí, però si passes més de 183 dies a Espanya, hauràs d’informar la hisenda espanyola dels teus ingressos.

Un dels beneficis més destacats de treballar com a autònom a Andorra és el règim fiscal favorable, que ofereix tipus dimpostos baixos en comparació amb altres països. A més, Andorra ofereix una alta qualitat de vida, amb un entorn natural impressionant i excel·lents serveis i infraestructures.

28-02-2024

Contacteu

Si us plau, completi el següent formulari i ens posarem en contacte el més aviat possible.

  info@andorra-advisors.com

  Andorra Advisors logo

  info@andorra-advisors.com