CONTACTA’NS

Permisos Inversors Tipus Pensionistes

Residència passiva i permisos de residència a Andorra

Residencia pasiva a Andorra

La residència passiva o no lucrativa va dirigida a aquelles persones que viuen a Andorra i no treballen per compte aliè. Aquest permís de residència és la millor manera d’obtenir la residència legal sense necessitat de tenir un contracte de treball a Andorra, i va dirigit a aquelles persones amb suficients ingressos ja sigui per lloguer de propietats, fons, interessos bancaris, pensions o qualsevol altre mitjà d’ingrés.

Aquest permís de residència és molt avantatjós per a les persones que no romandran molt de temps de l’any a Andorra, ja que només caldrà romandre 90 dies a Andorra en lloc dels 183 necessaris per a la residència per compte propi. D’aquesta manera es té disponibilitat per viatjar durant gairebé tot l’any.

Aquest tipus de residència passiva va dirigit a:

 1. Inversors a Andorra.
 2. Per raons dinterès científic, cultural o esportiu.
 3. Professionals i empresaris amb projectes a nivell internacional.

Residència passiva per inversors a Andorra

Aquests són els requisits concrets per aconseguir-la si ets un inversor:

 • Tenir una propietat a Andorra o un contracte de lloguer.
 • Invertir en un immoble per un valor de 600.000 euros o abonar aquesta quantitat en un fons bancari a Andorra. Es redueix a 400.000€ si inverteix al Fons d‟Habitatge del govern d‟Andorra.
 • Permanència de residència mínima de 90 dies.
 • Certificat de bona conducta.
 • Assegurança mèdica privat.
 • Certificat mèdic realitzat a Andorra
 • Un dipòsit de més de 47.500 euros, més 9.500 euros per persona a càrrec, a la Autoritat Financera d’Andorra fins que no es resolgui la residència passiva.
 • Conformitat d’ingressos de més del 300% del salari mínim andorrà, actualment situat a 1083,33€. A més, si es tenen persones a càrrec haurà de sumar el 100% extra per persona a càrrec.

Residència per raons dinterès científic, cultural i esportiu

Residencia para inversores y pensionistas en Andorra

Va dirigit als científics reconeguts, personal de la cultura i esportistes que puguin acreditar la vostra activitat amb premis, títols etc. Serà necessària la següent documentació:

 • Passaport.
 • Certificat dEstat civil.
 • Contracte de lloguer o documentació de compra habitatge.
 • Justificants de les qualitats científiques culturals o esportistes.
 • Conformitat d’ingressos de més del 300% del salari mínim andorrà. En aquest cas com a la resta un extra del 100% per persona a càrrec.
 • Certificat de bona conducta.
 • Certificat mèdic realitzat a Andorra.
 • Pensió de jubilació, invalidesa o assegurança de pensions, si és el cas.
 • Dipòsit de més de 47.500 euros, més 9.500 euros per persona a càrrec, a l’AFA fins que no es resolgui la residència passiva.

Aquest permís deu renovar-se després del primer any i posteriorment es renova cada tres anys.

Residència per a professionals i empresaris amb projectes a nivell internacional i per pensionistes

Aquest permís s’adreça a les persones que volen obrir una empresa a Andorra i que volen projectar els seus serveis internacionalment.

Requisits per obtenir-lo:

 • Contracte de lloguer o compra de habitatge a Andorra.
 • Justificació de ingressos suficients.
 • Permanència de residència mínima de 90 dies.
 • El 85% dels ingressos deuen generar-se en altres països diferents d’Andorra.
 • Deu estar la seu principal de l’empresa a Andorra.
 • Acreditació del pla de negoci a desenvolupar.
 • Justificació de la pensió de jubilació, invalidesa o assegurança de pensions, si és el cas.
 • Realitzar un dipòsit de més de 47.500 euros, més 9.500 euros per persona a càrrec, a l’Autoritat Financera d’Andorra (AFA) fins que es resolgui la residència passiva.

Aquest permís de residència és vàlid per dos anys, podent renovar-se seguidament per dos anys més i amb una pròrroga de tres anys. Passats els set anys, la propera renovació serà per deu anys consecutius.

Si ho necessites, Andorra Advisors by Augé Grup t’ofereix els seus serveis de gestió financera i inversions amb què podràs caminar sobre segur i et permetrà centrar-te en les teves inversions amb total tranquil·litat.

Preguntes freqüents sobre la residència passiva per a inversors

Se’ls atorga a aquelles persones que resideixen a andorra i no treballen. Va dirigit a persones amb ingressos suficients per mantenir-se sense treballar (rendes, pensions, interessos, …)

 • La persona ha de viure a Andorra un mínim de 90 dies.
 • Tenir una propietat o contracte d’arrendament.
 • Assegurança mèdica privada i un certificat expedit per Andorra.
 • Dipòsit de 50.000€, més de 10.000€ per cada persona a càrrec.
 • Ingressos 300% superiors al salari mínim d’Andorra

Aquestes persones hauran de complir els mateixos requisits que aquells que vulguin residir de manera activa, però amb certs matisos:

 • Justificació dingressos.
 • El 85% dels ingressos han de venir d’altres països.
 • Un pla de negoci (Si és per motius professionals)
 • Certificat de jubilació, invalidesa o alguna assegurança de pensions.

17-02-2023

Contacteu

Si us plau, completi el següent formulari i ens posarem en contacte el més aviat possible.

  info@andorra-advisors.com

  Andorra Advisors logo

  info@andorra-advisors.com