CONTACTA’NS

Permisos Inversors Tipus Pensionistes

Residència passiva i permisos de residència

Residencia pasiva a Andorra

La residència passiva o no lucrativa, va dirigida a aquelles persones que viuen a Andorra i no treballen per compte d’altri. Aquest permís de residència és la millor forma d’obtenir la residència legal sense necessitat de tenir un contracte de treball a Andorra. Va dirigit a aquelles persones amb suficients ingressos, ja sigui per lloguer de propietats, fons, interessos bancaris, pensions o qualsevol altre mitjà d’ingrés.

Aquest permís de residència és molt avantatjós per a les persones que no passaran molt temps durant l’any al Principat, ja que només caldrà romandre 90 dies a Andorra, en lloc dels 183 necessaris per a la residència per compte propi. D’aquesta forma es té disponibilitat per poder viatjar durant gairebé tot l’any.

Aquest tipus de residència passiva va dirigit a:

 1. Inversors a Andorra.
 2. Per raons d’interès científic, cultural o esportiu.
 3. Professionals i empresaris amb projectes a nivell internacional.

Residència passiva per inversors a Andorra

Aquests són els requisits concrets per aconseguir-la si ets un inversor:

 • Tenir una propietat a Andorra o un contracte de lloguer.
 • Invertir en un immoble per un valor de 350.000 euros, o abonar aquesta quantitat en un fons bancari a Andorra.
 • Permanència de residència mínima de 90 dies.
 • Certificat de bona conducta.
 • Assegurança mèdica privada.
 • Certificat mèdic celebrat a Andorra
 • Un dipòsit de més de 50.000 euros, més 10,000 euros per persona a càrrec, a l’Institut Nacional Andorrà de Finances, fins que es resolgui la residència passiva.
 • Conformitat d’ingressos de més del 300% del salari mínim andorrà.

Residència per raons d’interès ctentífic, cultural i esportiu

Residencia para inversores y pensionistas en Andorra

Va dirigit als científics reconeguts, personal de la cultura, i esportistes que puguin acreditar la seva activitat amb premis, títols etc. Serà necessària la següent documentació:

 • Passaport.
 • Certificat d’Estat Civil.
 • Contracte de lloguer o documentació de compra d’un habitatge.
 • Justificants de les qualitats científiques, culturals o esportives.
 • Conformitat d’ingressos de més del 300% del salari mínim andorrà.
 • Certificat de bona conducta.
 • Certificat mèdic celebrat a Andorra.
 • Pensió de jubilació, invalidesa o assegurança de pensions, si és el cas.
 • Dipòsit de més de 50.000 euros, més 10.000 euros per persona a càrrec, a l’INAF, fins que no es resolgui la residència passiva.

Aquest permís ha de renovar-se després del primer any, i posteriorment es renova cada tres anys.

Residència per a professionals i empresaris amb projectes a nivell internacional i per pensionistes

Aquest permís va dirigit a les persones que volen obrir una empresa a Andorra, i que volen projectar els seus serveis internacionalment. Les mateixes condicions són pels pensionistes.

Requisits per obtenir-lo:

 • Contracte de lloguer o compra d’habitatge a Andorra.
 • Justificació d’ingressos suficients.
 • Permanència de residència mínima de 90 dies.
 • El 85% dels ingressos han de generar-se en altres països diferents a Andorra.
 • Ha d’estar la seu principal de l’empresa a Andorra.
 • Acreditació del pla de negoci a desenvolupar.
 • Justificació de la pensió de jubilació, invalidesa o assegurança de pensions, si és el cas.
 • Realitzar un dipòsit de més de 50.000 euros, més 10.000 euros per persona a càrrec, a l’Institut Nacional Andorrà de Finances, fins que es resolgui la residència passiva.

Aquest permís de residència és vàlid per dos anys, podent renovar-se tot seguit per dos anys més, i amb una pròrroga de tres anys. Passats els set anys, la propera renovació serà per deu anys consecutius.

Si ho necessites, Andorra Advisors t’ofereix els seus serveis de gestió financera i inversions, amb el qual podràs caminar sobre segur i et permetrà centrar-te en les teves inversions amb total tranquil·litat.

Preguntes freqüents sobre la residència passiva per a inversors

Se’ls atorga a aquelles persones que resideixen a Andorra i no treballen. Va dirigit a persones amb ingressos suficients per mantenir-se sense treballar (rendes, pensions, interessos, …)

 • La persona ha de viure a Andorra un mínim de 90 dies.
 • Tenir una propietat o un contracte d’arrendament.
 • Assegurança mèdica privada i un certificat expedit per Andorra.
 • Dipòsit de 50.000 €, més 10.000 € per cada persona a càrrec.
 • Ingressos 300% superiors al salari mínim d’Andorra

Aquestes persones han de complir els mateixos requisits que aquells que vulguin residir de manera activa, però amb certs matisos:

 • Justificació d’ingressos.
 • El 85% dels ingressos han de venir d’altres països .
 • Un pla de negoci (Si és per motius professionals)
 • Certificat de jubilació, invalidesa o alguna assegurança de pensions.

13-04-2021

Contacteu

Si us plau, completi el següent formulari i ens posarem en contacte el més aviat possible.

  info@andorra-advisors.com

  Andorra Advisors logo

  info@andorra-advisors.com