CONTACTA’NS

Permisos Inversors Tipus Pensionistes

Residència passiva i permisos de residència

Residencia pasiva a Andorra

La residència passiva o no lucrativa, va dirigida a aquelles persones que viuen a Andorra i no treballen per compte d’altri. Aquest permís de residència és la millor forma d’obtenir la residència legal sense necessitat de tenir un contracte de treball a Andorra. Va dirigit a aquelles persones amb suficients ingressos, ja sigui per lloguer de propietats, fons, interessos bancaris, pensions o qualsevol altre mitjà d’ingrés.

Aquest permís de residència és molt avantatjós per a les persones que no passaran molt temps durant l’any al Principat, ja que només caldrà romandre 90 dies a Andorra, en lloc dels 183 necessaris per a la residència per compte propi. D’aquesta forma es té disponibilitat per poder viatjar durant gairebé tot l’any.

Aquest tipus de residència passiva va dirigit a:

 1. Inversors a Andorra.
 2. Per raons d’interès científic, cultural o esportiu.
 3. Professionals i empresaris amb projectes a nivell internacional.

Residència passiva per inversors a Andorra

Aquests són els requisits concrets per aconseguir-la si ets un inversor:

 • Tenir una propietat a Andorra o un contracte de lloguer.
 • Invertir en un immoble per un valor de 350.000 euros, o abonar aquesta quantitat en un fons bancari a Andorra.
 • Permanència de residència mínima de 90 dies.
 • Certificat de bona conducta.
 • Assegurança mèdica privada.
 • Certificat mèdic celebrat a Andorra
 • Un dipòsit de més de 50.000 euros, més 10,000 euros per persona a càrrec, a l’Institut Nacional Andorrà de Finances, fins que es resolgui la residència passiva.
 • Conformitat d’ingressos de més del 300% del salari mínim andorrà.

Residència per raons d’interès ctentífic, cultural i esportiu

Residencia para inversores y pensionistas en Andorra

Va dirigit als científics reconeguts, personal de la cultura, i esportistes que puguin acreditar la seva activitat amb premis, títols etc. Serà necessària la següent documentació:

 • Passaport.
 • Certificat d’Estat Civil.
 • Contracte de lloguer o documentació de compra d’un habitatge.
 • Justificants de les qualitats científiques, culturals o esportives.
 • Conformitat d’ingressos de més del 300% del salari mínim andorrà.
 • Certificat de bona conducta.
 • Certificat mèdic celebrat a Andorra.
 • Pensió de jubilació, invalidesa o assegurança de pensions, si és el cas.
 • Dipòsit de més de 50.000 euros, més 10.000 euros per persona a càrrec, a l’INAF, fins que no es resolgui la residència passiva.

Aquest permís ha de renovar-se després del primer any, i posteriorment es renova cada tres anys.

Residència per a professionals i empresaris amb projectes a nivell internacional i per pensionistes

Aquest permís va dirigit a les persones que volen obrir una empresa a Andorra, i que volen projectar els seus serveis internacionalment. Les mateixes condicions són pels pensionistes.

Requisits per obtenir-lo:

 • Contracte de lloguer o compra d’habitatge a Andorra.
 • Justificació d’ingressos suficients.
 • Permanència de residència mínima de 90 dies.
 • El 85% dels ingressos han de generar-se en altres països diferents a Andorra.
 • Ha d’estar la seu principal de l’empresa a Andorra.
 • Acreditació del pla de negoci a desenvolupar.
 • Justificació de la pensió de jubilació, invalidesa o assegurança de pensions, si és el cas.
 • Realitzar un dipòsit de més de 50.000 euros, més 10.000 euros per persona a càrrec, a l’Institut Nacional Andorrà de Finances, fins que es resolgui la residència passiva.

Aquest permís de residència és vàlid per dos anys, podent renovar-se tot seguit per dos anys més, i amb una pròrroga de tres anys. Passats els set anys, la propera renovació serà per deu anys consecutius.

Si ho necessites, Andorra Advisors by Augé Grup t’ofereix els seus serveis de gestió financera i inversions, amb el qual podràs caminar sobre segur i et permetrà centrar-te en les teves inversions amb total tranquil·litat.

Preguntes freqüents sobre la residència passiva per a inversors

Se’ls atorga a aquelles persones que resideixen a Andorra i no treballen. Va dirigit a persones amb ingressos suficients per mantenir-se sense treballar (rendes, pensions, interessos, …)

 • La persona ha de viure a Andorra un mínim de 90 dies.
 • Tenir una propietat o un contracte d’arrendament.
 • Assegurança mèdica privada i un certificat expedit per Andorra.
 • Dipòsit de 50.000 €, més 10.000 € per cada persona a càrrec.
 • Ingressos 300% superiors al salari mínim d’Andorra

Aquestes persones han de complir els mateixos requisits que aquells que vulguin residir de manera activa, però amb certs matisos:

 • Justificació d’ingressos.
 • El 85% dels ingressos han de venir d’altres països .
 • Un pla de negoci (Si és per motius professionals)
 • Certificat de jubilació, invalidesa o alguna assegurança de pensions.

22-02-2022

Contacteu

Si us plau, completi el següent formulari i ens posarem en contacte el més aviat possible.

  info@andorra-advisors.com

  Andorra Advisors logo

  info@andorra-advisors.com