CONTACTA’NS

DeclarApp: La innovació digital per simplificar la declaració de l’IGI a Andorra

23-01-2024

declarapp tax andorra

En un món cada cop més digitalitzat, Andorra se suma a la innovació tecnològica amb el llançament de DeclarApp per part del Ministeri de Finances. Aquesta aplicació mòbil és un salt cap a la modernització dels processos administratius i facilita la declaració de l’impost general indirecte (IGI) per a compres fora d’Andorra. DeclarApp no només representa un avenç en l’eficiència i l’accessibilitat dels serveis públics, sinó que també reflecteix el compromís d’Andorra amb una administració més àgil i adaptada a les necessitats d’una societat connectada.

¿Què és DeclarApp?

DeclarApp, una iniciativa del Ministeri de Finances d’Andorra, és una aplicació mòbil dissenyada per simplificar la declaració de l’impost general indirecte (IGI) en compres fetes fora d’Andorra i en comerços en línia. Aquesta eina digital facilita als usuaris la gestió i declaració dels seus impostos de manera ràpida i eficient, incloent les adquisicions ‘tax free’ i les compres en línia lliurades a través de serveis postals.

L’aplicació no només agilitza els tràmits administratius, sinó que també promou l’equitat al comerç, equilibrant les condicions entre les compres locals i les internacionals. DeclarApp es destaca com un clar exemple de com la tecnologia pot millorar els serveis governamentals, beneficiant tant consumidors com comerç local.

¿Com funciona DeclarApp?

El procés de declaració a través de DeclarApp és senzill i intuïtiu, dissenyat per facilitar als usuaris la gestió de la declaració d’impostos a Andorra. Per començar, els usuaris necessiten un certificat digital, que garanteix la seguretat i l’autenticitat de les transaccions. Un cop autenticats, han de proporcionar el seu número de cens i un correu electrònic, on rebran un codi de barres que serveix com a comprovant del pagament de l’IGI. Aquest codi és essencial per presentar als punts fronterers en cas de compres ‘tax free’ o als serveis postals per a la recollida de paquets.

A més, DeclarApp permet als usuaris introduir el localitzador del paquet per validar el pagament de l’IGI davant de la duana, facilitant així el lliurament a domicili per part de Correus i La Poste. Aquest enfocament digital redueix significativament la necessitat de desplaçaments a oficines físiques, optimitzant el temps i els recursos dels usuaris. Amb aquestes funcionalitats, DeclarApp es posiciona com una eina essencial per a la modernització dels tràmits fiscals a Andorra, i ofereix una solució pràctica i eficient per a la declaració de l’IGI.

Canvis legals i el seu impacte a l’economia

A partir de l’1 de gener de 2024, Andorra experimentarà canvis significatius a la seva legislació tributària, especialment pel que fa a l’Impost General Indirecte (IGI). Aquests canvis, derivats de la Llei 5/2023, impliquen l’eliminació de les exempcions de pagament de l’IGI per a importacions inferiors a 22 euros i per a enviaments a particulars per sota de 220 euros. A més, es preveu la supressió de la franquícia de drets i taxes duaneres en importacions menors de 22 euros. Aquestes modificacions legals, aprovades a la legislatura anterior, representen un esforç per estandarditzar i simplificar el sistema tributari, assegurant una major equitat i eficiència en el procés de recaptació d’impostos.

Com a resultat daquests canvis, sespera un increment notable en el nombre de declaracions de IGI a través de DeclarApp. El Departament de Tributs i Fronteres d’Andorra estima que, per a finals del 2024, les declaracions podrien assolir les 66.200, un augment significatiu en comparació amb les xifres del 2023. Aquest augment s’atribueix principalment a les transaccions realitzades a través de serveis postals, reflectint la creixent tendència de compres en línia i la importància duna eina com DeclarApp per gestionar eficientment aquestes declaracions. Aquests canvis legislatius i l’augment consegüent en l’ús de DeclarApp subratllen l’evolució d’Andorra cap a un sistema tributari més digitalitzat i adaptat a les necessitats contemporànies.

Beneficis i facilitats per a usuaris i empreses

DeclarApp no només simplifica els tràmits per als usuaris individuals, sinó que també ofereix avantatges significatius per a empreses i professionals. L’aplicació redueix la complexitat i el temps invertit en la declaració de l’IGI, permetent a les empreses centrar-se més en les operacions principals i menys en la burocràcia. Per als professionals que manegen importacions i exportacions, DeclarApp representa una eina valuosa per agilitzar els seus processos duaners. A més, l’aplicació facilita l’adaptació als canvis legislatius, assegurant que les empreses compleixin les normatives vigents de manera eficient i sense contratemps. A més, el Departament de Tributs i Fronteres d’Andorra ha implementat mesures addicionals per simplificar els tràmits als serveis postals, especialment beneficioses per al sector empresarial. Aquestes inclouen la promoció d‟un procediment simplificat per a la importació per tràmits postals i la implementació de l‟Assistent d‟Impressió de Declaracions (AID). Aquestes iniciatives busquen facilitar a les empreses la realització de les seves obligacions tributàries de manera més àgil i accessible. Amb aquestes mesures, DeclarApp i les polítiques complementàries del Departament reforcen el compromís d’Andorra amb un entorn empresarial eficient i avançat tecnològicament.

Categories : Andorra Impostos

Tags :

22-01-2024

Últims articles del nostre bloc