CONTACTA’NS

Sistema de finestreta única a Andorra

24-08-2021

finestreta única o One-Stop Shop (OSS)

El sistema de finestreta única de pagament ha estat instaurat des del passat 1 de juliol de l’2021. Aquesta nova alternativa ha arribat amb la finalitat de reduir els inconvenients amb la tributació d’impostos. Específicament en l’àrea de l’e-commerce, on s’han trobat diverses incerteses.

La idea d’aquest nou règim de pagament és la unificació d’un sistema d’impostos. El qual portarà múltiples beneficis a tots els contribuents que es veien afectats per la regulació anterior.

A més d’unificar les normatives i quantitats de pagament també es facilita el lloc per fer-ho. A causa de que les condicions són favorables per als que distribueixen els seus productes a altres membres de la Unió Europea. Segueix llegint i coneix tot el que cal saber costat de les avantatges que ofereix.

Fonaments de la finestreta única de pagament

Aquesta nova modalitat millorarà i facilitarà els pagaments d’impostos als que operin a la Unió Europea. Per entendre-ho bé cal separar els seus aspectes fonamentals i explicar-los per separat.

El primer d’aquests és la quantitat mínima per realitzar el pagament dels impostos. A l’unificar el sistema s’ha fixat que aquest ha de superar els 10.000 € nets en vendes. A més, l’empresa ha de realitzar el seu registre en un únic estat membre de la Unió Europea. Per això hi ha dos casos:

 • El seu lloc de registre serà la seu social de l’empresa, si es troba en un Estat membre.
 • En cas contrari, ha de registrar-se en l’Estat membre des d’on es realitzin els lliuraments.

Segons això, tots els empresaris amb residències a Andorra poden realitzar el seu registre i posterior pagament en un únic estat. Recordant que això s’aplica a les vendes generades de l’e-commerce.

A l’hora de realitzar els pagaments dels impostos es faran només a l’Estat registrat. El sistema de finestreta única empleat s’encarregarà de distribuir les quantitats als països que correspongui. A l’declarar aquests s’ha de comptar amb el registre de cada lliurament realitzat en el temps estipulat.

El temps establert de cada període declarat serà de tres mesos. Es tindrà un mes complet per a realitzar el pagament de les vendes d’aquest lapse. Per tant, si aquest va des d’abril a juny, tindràs fins al juliol per pagar.

Antecedents de la finestreta única de pagament

Abans de donar inici a aquesta nova eina tributària, s’emprava una altra. Era la mini finestreta única de pagament, també coneguda com MOSS. Aquesta s’encarrega de realitzar el mateix procediment, només que aplicat a serveis per via electrònica.

Aquesta ha estat una via molt útil per tal de millorar el sistema d’impostos. Perquè ha aconseguit unificar la declaració en un únic lloc i des d’allà repartir les sumes corresponents.

A més, això evitarà que s’hagi de aconseguir el NIF i documents corresponents a cada Estat. Disminuint així els costos administratius a l’realitzar el pagament dels impostos. A causa de que no serà necessari registrar l’empresa en diferents països membres de la Unió Europea.

Però cal destacar que això s’aplica en cas de realitzar els enviaments des de l’Estat en què està registrada. En cas contrari, si s’executa a partir d’un magatzem ubicat en un altre país, es tracta de manera diferent. Si és així s’hauria de fer la declaració per separat per a les vendes que allà s’hi incloguin.

Anteriorment, es tributava a l’Estat on es trobava el prestador de servei. Això independentment de la ubicació de l’consumidor. Això ha canviat, ara es considera que el bé ha de tributar en el lloc de destinació.

Això últim correspon al fet que el servei es considera prestat quan arriba a el consumidor final. Veient-d’aquesta manera es qualifica que el bé pagarà impostos a l’trobar-se en la seva destinació.

A qui s’adreça aquesta finestreta única de pagament?

Aquest nou règim tributari té un públic específic, els que es veuran beneficiats pel seu ús. Principalment les empreses amb base a Andorra que realitzin vendes a distància amb destinació a un altre país. Això sempre que sigui membre de la Unió Europea.

Totes les pimes dedicades a l’e-commerce tindran una legislació tributària eficient. A causa de que se’ls dóna facilitat a l’hora de l’registre. A més, deixa de ser necessari donar-se d’alta a cada país membre per declarar impostos.

Avantatges que ofereix l’One-Stop Shop (OSS)

La finalitat d’aquest nou règim de pagament a Andorra és unificar el criteri pel que fa a la tributació dels impostos. Específicament davant la situació de proveïdors de serveis amb clients a tota la Unió Europea. El que pot portar molts avantatges a l’hora de realitzar les seves declaracions:

 • El pagament de l’IVA es troba centralitzat en una sola entitat. Generant així més facilitat i comoditat a les empreses.
 • També es disminueixen les despeses al no haver de donar-se d’alta davant les fiscalitats dels països per separat.
 • No cal declarar a la finestreta les vendes locals.
 • Deixa de ser necessari emetre factures pels enviaments declarats a través del sistema de finestreta única.
 • Es té un termini de fins a 30 dies per fer el pagament corresponent a l’lapse declarat.

Consideracions a tenir en compte sobre l’OSS

Aquesta llei porta molts punts positius per als venedors i proveïdors de béns digitals. Així com als prestadors de serveis de lliurament. Però com tota nova regulació s’han de prendre en compte algunes consideracions. A causa de que hi ha algunes característiques destacar:

 • La quantitat a partir de la qual s’ha de realitzar el pagament d’aquest tipus d’impost serà de 10.000 €. D’aquesta manera els antics valors usats en cada Estat queden sense efecte.
 • S’ha de tenir actualitzat l’inventari amb els impostos aplicats en cada Estat. A el principi és complex, però es pot automatitzar la tasca.
 • Les vendes realitzades en el mateix Estat han de ser declarades per separat. Així que es duran dos registres, un per facturació local i el que es realitzarà a través de la finestreta.
 • Aquesta regulació serà imposada per comerç electrònic i serveis digitals. De manera que s’ha de prendre en compte a l’realitzar les vendes i sobrepassar el límit de 10.000 €.
 • Les declaracions davant la finestreta única de pagament s’han de presentar de forma trimestral.
 • De superar el límit s’haurà de pagar impostos a cada Estat on s’hagin realitzat lliuraments. Fins i tot en el cas d’haver estat una de sola.
 • L’ús de el sistema és totalment voluntari. Pel que no s’obliga a cap empresa a utilitzar-lo.

Categories : Andorra Legislació

Tags :

24-08-2021

Últims articles del nostre bloc