CONTACTA’NS

Fons d’inversió a Andorra

2020-01-20

Invertir en fons d'inversió a Andorra

Invertir a Andorra no és un somni, és una realitat, pel fet que moltes empreses i particulars ho trien per a tal fi. A Andorra, els impostos són considerats moderats, el que significa una oportunitat extra que els inversors busquen. Entre altres grans avantatges que brinda.

Andorra és un país petit, sobirà, part d’Europa; exactament ubicat al sud-oest d’Europa. Andorra està als Pirineus, entre Espanya i França; i és considerat un dels països amb millor qualitat de vida. Això i més ho fa el destí dels inversors. Per tant, és un bon lloc per als fons d’inversió.

Què són els Fons d’Inversió?

Quan es tracta de fons d’inversió, és en poques paraules, una inversió col·lectiva. És a dir, una inversió que realitzen diversos inversors en diferents instruments financers, a el mateix temps. Això és clar, redueix el risc basant-se en el fons d’inversió triat per la col·lectivitat.

No hi ha dubte que, els fondosson una alternativa per diversificar les inversions. A més, els fons d’inversió no són molt costosos. En molts casos, amb una quantitat mínima de capital, es pot obtenir rendibilitat. Això, basat a els diners invertits.

Els fons d’inversió són aportacions que realitzen diferents persones. A aquestes persones se’ls anomena: Participis de fons. Els fons d’inversió han de ser manejats o gestionats per entitats responsables i fiables. Per això, Andorra és el lloc perfecte per fer-ho.

Tipus de fons d’inversió

Dins dels fons d’inversió trobem una gran varietat d’opcions on poder invertir el capital. Els fons han de ser estudiats en profunditat per triar el que més s’adeqüi a les necessitats i el perfil de l’inversor. Els fons més sol·licitats pels inversors són aquells amb un bon nivell de seguretat i d’estabilitat, a més que no suposin un gran risc per a les seves inversions.

  • Monetaris: Fons de línia molt conservadora, amb màxima disponibilitat de diners invertits.
  • Fons de Renda Fixa: Inversions dirigides a persones que valoren la seguretat i estabilitat de les seves inversions. Dins d’aquest grup trobem subcategories diferenciades pels següents criteris:
    • emissor
    • Termini de venciment
    • rendiment ofert
  • Rendes variables: Destinats a perfils més arriscats. No es garanteix rendibilitat de l’capital invertit.
  • Fons Mixtes: Combinació de fons a renda fixa i variable. Afegeix un extra d’estabilitat als fons veriables, aconseguint un extra de rendiment. Normalment aquests inclouen un 30% en fons fixos i un 70% en variables.

Andorra, un lloc per a les inversions financeres

Les inversions financeres són drets adquirits per alguna empresa. Aquests drets, són part dels actius que la conformen. Després, més endavant, són aquests actius, els que li donen la capacitat per obtenir liquiditat.

Per què escollir Andorra per invertir?

Andorra té molts avantatges per a aquelles persones que decideixen invertir. Per descomptat, quan es tracta de fons d’inversions, és el mateix. Andorra és un lloc d’oportunitats i un lloc obert als inversors.

Andorra té avantatges financeres, fiscals i econòmiques; i això el converteix en el favorit dels inversors. La qualitat de vida fa que Andorra sigui el destí que més es prengui en compte per invertir. Andorra, o el país dels Pirineus, ofereixen una gran varietat de condicions als inversors que no podran resistir. Gràcies a la llei 20/2012, per a la inversió estrangera, que permet a qualsevol persona que no resideixi a Andorra realitzar inversions al principat.

Un altre dels aspectes que fan d’Andorra el lloc idoni per invertir són les seves bjas taxes, comparades amb altres països europeus. Aquestes té el màxim marcat en el 10%, i es poden veure reduïdes fins al 2%, sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

La constant evolució d’Andorra atreu cada any a molts inversors i aquesta quantitat segueix en augment. Això i molt més, fa d’aquest petit lloc entre Espanya i França, un espai atractiu per invertir capital.

Qualificació de 0 sobre 0 vots

21-01-2020

Últims articles del nostre bloc

Societat patrimonial a Andorra

Una societat patrimonial és aquella que no porta a terme cap tipus d'activitats econòmiques. Per tant, no està relacionada directament amb…

Viure a Andorra amb fills

Andorra és un país que ofereix diversos avantatges als seus ciutadans, als nous residents ia les famílies. És un lloc on…

Llei de successions i herencies a Andorra

La Llei de successions i donacions és una nova legislació que des de l'any 2016 està en vigència a Andorra.…

idioma oficial de Andorra

Andorra és un país les fronteres es connecten amb altres països propers com el són Espanya i França. Encara que…