CONTACTA’NS

Impostos d’Andorra vs Espanya

2019-09-19

impost Andorra Espanya

La gran majoria de les economies desenvolupades sostenen un sistema de benestar i serveis públics socials a través del cobrament dels impostos als seus habitants. Els residents d’Andorra i Espanya gaudeixen de variats programes socials que són finançats pels contribuents per mitjà de diversos impostos.

A Espanya, el sistema tributari paga per salut i educació per a aquelles persones de baixos ingressos, l’assegurança per a persones aturades, el sistema de pensions de jubilats, la seguretat ciutadana i, en fi, tots els serveis públics. Per tant, el pagament de l’impost és obligatori per a tots, incloent empreses i ciutadans.

El cobrament dels impostos a les empreses i als habitants adquireix rellevància en l’àmbit de les polítiques de disminució del dèficit presupuestal. En l’actualitat, es calcula que Espanya es troba en el lloc número quatre de països de la Unió Europea amb els impostos més alts, només per sota de Bèlgica, Suècia i Dinamarca.

D’altra banda, Andorra ofereix impostos més baixos que Espanya i el seu sistema de serveis socials es troba entre un dels millors.

Si parlem de l’Impost Sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF), Andorra no li aplica això els sous menors de 24.000 € anuals. Partint d’aquesta quantitat va en concordança a la renda, no sobrepassant el 10%, i que s’aplica als salaris de 40.000 € en endavant. En comparació amb Espanya, l’IRPF arriba als 52%.

Si ens anem a l’impost de societats, Andorra posseeix un dels més baixos de tot Europa amb el seu màxim d’un 10%. Aquest es pot disminuir en un 2% segons el tipus d’empresa. A Espanya l’Impost a les Societats aquesta pel 30%, força per sobre de la mitjana a Europa.

Ara, l’Impost de Valor Afegit (IVA) a Andorra, o com és anomenat al Principat IGI, és només d’un 4,5% l’IVA general; i en educació, lloguers, aliments, sanitat i cultural es subjecta al 3,5%. D’altra banda, l’Impost al Valor afegit a Espanya es calcula en el 21%, sent molt superior al d’Andorra.

El sistema tributari d’Espanya aplica uns principis universals per al cobrament dels impostos: tots els habitants són iguals al moment de pagar tributs; la suma del cobrament de l’impost de l’individu depèn de la capacitat econòmica del mateix; com més ingressos i véns posseeixi una persones, maig serà la seva contribució fiscal; només l’Estat pot establir els tributs mitjançant a llei; la contribució no pot ser major al patrimoni o renda.

19-09-2019

Últims articles del nostre bloc