CONTACTA’NS

Beneficis de crear una societat patrimonial

2020-10-12

Societat patrimonial a Andorra

Una societat patrimonial és aquella que no porta a terme cap tipus d’activitats econòmiques. Per tant, no està relacionada directament amb els diners ni amb els drets de crèdits. Així com tampoc amb activitats de producció o distribució, on s’ofereixin béns i serveis, o es tinguin persones empleades.

Si no que és una societat la qual es basa en activitats relacionades amb la compra de béns immobles o valors. És utilitzada principalment per a lloguer d’immobles, la tinença d’immobles i possessió de valors.

Entre els beneficis que s’obtenen en una societat patrimonial està:

  • Disminuir despeses relacionades a immobles
  • Permet gestionar de forma correcta les successions, a l’igual que obtenir un estalvi fiscal.

Pel que, les societats patrimonials no han de tributar i tampoc pagar impostos. El que permet estalviar considerablement, ja que només s’haurà de tributar en el cas dels impostos de societats.

A més, mitjançant la societat patrimonial és possible assegurar el patrimoni familiar. Fent que aquest romangui protegit tot i escenaris, com els casos de fallida de les empreses. Allunyant-se així de situacions on els béns poguessin arribar a ser embargats.

Abans, però, de crear una societat patrimonial, és important revisar diferents escenaris alternatius. Per tal d’assegurar que aquest generi molts més estalvis que despeses. A l’igual que aquesta sigui la societat els beneficis siguin propicis per al negoci que s’està duent a terme.

Cal saber com es diferencia d’altres societats i els passos per crear una societat patrimonial.

Diferències entre una societat patrimonial i altres societats

A l’parlar sobre societat patrimonial solen existir confusions quant al que aquesta significa. Com també es pot confondre amb altres societats, entre elles la societat limitada, la societat anònima i la societat col·lectiva. Pel que és indispensable conèixer a fons el que implica cadascuna d’aquestes.

D’aquesta manera, la principal diferència entre una societat patrimonial i les altres, es basa en les activitats econòmiques. Ja que, com es va esmentar anteriorment, una societat patrimonial no ha d’implicar una substància econòmica, ni participació d’altres empreses.

Alguns exemples que permeten distingir quan no és una societat patrimonial, inclouen el fet d’haver contractat a altres persones. Bé sigui perquè aquests s’encarreguin de complir una jornada completa a l’realitzar el lloguer dels immobles. Tampoc serà una societat de tipus patrimonial si es té una societat amb altres empreses i això implica un capital.

En el cas que l’empresa estigui relacionada amb alguna societat holding i es tingui participació de més de l’50%. Aquesta no serà considerada com una societat patrimonial a causa de que es disposa d’l’ús de materials i personal humà.

Tipus de societats patrimonials:

  • Societat patrimonial d’immobles
  • Societat patrimonial de lloguer d’immobles
  • Societat patrimonial de tinença de valors

Passos per a crear una societat a Andorra

Abans de crear una societat a Andorra, és indispensable conèixer els passos necessaris perquè aquesta sigui aprovada. Pel que, durant un període mitjà de 60 dies s’han de complir amb cadascuna de les etapes corresponents. Establertes pel govern andorrà, el qual dóna suport a tots les empreses que vulguin invertir a l’exterior.

  1. Demana una autorització per poder fer una inversió estrangera.
  2. Formular la sol·licitud mitjançant la qual s’estableix el nom de l’empresa d’acord amb certs lineamientos.
  3. Sol·licitar la constitució de l’empresa.

Categories : Legislació

Tags : ,

12-10-2020

Últims articles del nostre bloc